Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności IV raty podatków lokalnych

Wójt Gminy Będzino uprzejmie przypomina , o zbliżającym się terminie płatności IV raty :

– podatku od nieruchomości,

– podatku rolnego,

– podatku leśnego,

– łącznego zobowiązania pieniężnego.

 Termin zapłaty zobowiązań podatkowych upływa  15 listopada 2019r.

 Wszystkie powyższe zobowiązania można wpłacać u inkasentów – sołtysów lub na rachunek bankowy Gminy Będzino:

PBS o/ Będzino nr : 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001. 

WAŻNE!
Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych . W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia. Koszt upomnienia to 11,60 zł.

opublikowano 6 listopada 2019