Wójt Gminy Będzino przypomina producentom rolnym , że w miesiącu sierpniu mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019r., do 31 lipca 2019r. Wójt Gminy Będzino przypomina producentom rolnym , że w miesiącu sierpniu mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019r., do 31 lipca 2019r.

O zwrot mogą ubiegać się producenci , którzy w pierwszym terminie nie wykorzystali całego przysługującego limitu oraz producenci rolni, którzy nabyli olej napędowy po raz pierwszy w okresie poprzednich 6 miesięcy .

Druki wniosków wraz z załącznikami oraz procedura przyznania zwrotu dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie ( pokój nr 20) lub na stronie internetowej Gminy Będzino w BIP w zakładce: Podatek akcyzowy 2019 http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1421&id2=340.

opublikowano 2 sierpnia 2019