Przypomnienie w sprawie podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej