Przypomnienie w sprawie podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

opublikowano 5 grudnia 2019