Razem możemy wszystko… Spotkanie organizacyjne PierogoweLove w Dobrzycy

W dniu 25 sierpnia 2022 r. w Wiejskim Domu Kultury w Dobrzycy odbyło się spotkanie KGW Wesołe Babki z osobami, które wyraziły chęć pomocy przy realizacji projektu PierogoweLove czyli spotkanie dwóch kuchni. Projekt realizowany jest z funduszy przyznanych w ramach grantu Działaj Lokalnie.
KGW Wesołe Babki pragną podziękować za tak liczne przybycie i pełne zaangażowanie mieszkańców sołectwa Dobrzyca. Miło było nam gościć pełniącą funkcję Wójta Gminy Będzino Panią Sylwię Halamę, Radnego Gminy Będzino Pana Sławomira Brylińskiego oraz Sołtysa wsi Dobrzyca Pana Michała Szczura.
Dzięki wspaniałej współpracy już teraz możemy ogłosić, że w dniu 24 września 2022 r. o godzinie 12.00  w Wiejskim Domu Kultury w Dobrzycy rozpoczną się warsztaty kulinarne w ramach projektu PierogoweLove. Zapraszamy wszystkich dużych do lepienia pierogów, a małych do strefy zabaw, którą poprowadzi niezawodna Dobrzycówka.
KGW Wesołe Babki

opublikowano 29 sierpnia 2022