Referendum ogólnokrajowe

W dniu 25 września br. w Urzędzie Gminy w Będzinie odbyło się spotkanie oraz szkolenie członków Obwodowych Komisji ds. Referendum powołanych przez Wójta Gminy Będzino do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku.  Komisje ukonstytuowały się i składy przedstawiają się następująco:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1

Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach ul. Szkolna 1A (sala nr 19)

 

1. Kuczyński Wojciech zam. Mścice – Prawo i Sprawiedliwość        – Przewodniczący komisji

2. Walos Pelagia   zam. Mścice   – Sojusz Lewicy Demokratycznej   – Z-ca Przewodniczącego

3. Czaja Bartosz zam. Mścice – Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „Razem” – członek

4. Nabereźny Paweł zam. Dobrzyca – Platforma Obywatelska RP     – członek

5. Jaroniewska Monika zam. Dobre – Polskie Stronnictwo Ludowe  – członek

6. Kusyk Mariola zam.  Mścice – pracownik UG  – członek

 

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2

Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach ul. Szkolna 1A (sala nr 4)

 

1.       Wieczorek Danuta zam. Stoisław – Sojusz Lewicy Demokratycznej  – Przewodnicząca komisji

2.       Sikorski Zbigniew zam. Stoisław – Polskie Stronnictwo Ludowe       – Z-ca Przewodniczącej

3.       Bęben Agnieszka  zam. Tymień – Prawo i Sprawiedliwość     – członek

4.       Krawiec Wiktor  zam. Stoisław – Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „Razem”  – członek

5.       Galus Regina   zam. Strachomino – Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów   – członek

6.       Ostrowska Agnieszka zam. Dobre – pracownik UG   – członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 3

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie

 

1.       Marczak Eliza zam. Tymień – Sojusz Lewicy Demokratycznej               – Przewodnicząca komisji

2.       Woźnicka Stefania zam. Będzino – Prawo i Sprawiedliwość                   – Z-ca Przewodniczącej

3.       Oleszkiewicz Agnieszka  zam. Stoisław – Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „Razem” – członek

4.       Golusińska Marta zam. Będzino –  Platforma Obywatelska RP     – członek

5.       Jaroniewska Izabela zam. Będzino – Polskie Stronnictwo Ludowe    – członek

6.       Tomala – Gajec Anetta zam. Będzino – pracownik UG   – członek

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 4

Świetlica w Borkowicach

1.        Bakun Michał   zam. Dworek – Platforma Obywatelska RP              – Przewodniczący komisji

2.       Wachowicz Kamil zam. Tymień  – Sojusz Lewicy Demokratycznej   – Z –ca Przewodniczącego

3.       Załóg Teresa zam. Kładno – Prawo i Sprawiedliwość    –    członek

4.       Wołyniec Jolanta za. Dworek – Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „Razem”  – członek

5.       Porożyńska Agata zam. Strachomino – Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów    – członek

6.       Glińska Sylwia zam. Śmiechów – Polskie Stronnictwo Ludowe   – członek

7.       Andrzejewska Katarzyna zam. Mścice – pracownik UG    – członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 5

Dom Kultury w Dobrzycy

 

1. Wachowicz Marcin zam. Tymień – Sojusz Lewicy Demokratycznej         – Przewodniczący komisji

2. Osman Łukasz  zam. Tymień – Prawo i Sprawiedliwość                            – Z-ca Przewodniczącego

3. Płatko Magda zam. Strachomino – Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów    – członek

4. Nabereźna Marzena zam. Dobrzyca – Platforma Obywatelska RP    – członek

5. Wojtecki Bartosz zam. Dobrzyca  – Polskie Stronnictwo Ludowe     – członek

6. Zabrocka Karolina zam. Tymień – pracownik UG    – członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6

Zespół Szkół im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu

 

1. Chlewicki Jan zam. Strzepowo – Polskie Stronnictwo Ludowe                    – Przewodniczący komisji

2.Osman Krzysztof  zam. Tymień – Prawo i Sprawiedliwość                           – Z-ca Przewodniczącego

3.Walos Wojciech  zam. Mścice – Sojusz Lewicy Demokratycznej                   – członek

4.Ciszewska Wioletta zam. Miłogoszcz – Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „Razem”  – członek

5.Małkowska Anna zam. Strachomino – Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów    – członek

6.Sarnowska Wioletta zam. Tymień – Platforma Obywatelska RP    – członek

7. Gołaszewska Iwona zam. Tymień – pracownik UG    – członek

opublikowano 27 sierpnia 2015