Remont drogi do banku w Będzinie

Zadanie pn.: „Remont drogi do banku w Będzinie”:

Przebudowa drogi będzie wykonywana w pasie drogowym na działkach nr 84/2, – obręb Będzino, gmina Będzino. Początek remontu drogi do banku jest od istniejącej nawierzchni z brukowca. Długość remontowanego odcinka – 113,76 m. Szerokość drogi pozostaje taka sama – 5,5 m. Na istniejącej nawierzchni betowej i bitumicznej zostanie wykonane frezowanie korekcyjne, które częściowo wyrówna powierzchnię jezdni. Wyrównanie pozostałych nierówności nastąpi poprzez ułożenie warstwy kruszywa łamanego. Na poszerzeniach i zjeździe do hurtowni MRÓWKA zostanie wykonana pełna konstrukcja drogi. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi na istniejącej nawierzchni bitumicznej i betonowej będzie wykonana z:

  1. Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego
  2. mechanicznie
  3. Warstwa wiążąca grubości 5cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 wytwarzanego
  4. i układanego na gorąco
  5. Warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR 2 wytwarzanego
  6. i układanego na gorąco

Wykonawca drogi, wyłonionym w przetargu jest Aqua Bud Patryk Kucharski z Nowych Bielic gm. Biesiekierz.

Koszt realizacji w/w inwestycji wynosi 297.777,00 zł brutto.

opublikowano 12 kwietnia 2024