Rozpoczęcie gminnego ćwiczenia obronnego – Czerwonka -22.

Rozpoczęcie gminnego ćwiczenia obronnego – Czerwonka -22.

Zgodnie z „Panem przeprowadzenia ćwiczenia pk. Czerwonka -22” w dniu 18.10.2022r. kierownik ćwiczenia, na bazie Szkoły Podstawowej w Mścicach przeprowadził praktyczną realizację ewakuacji placówki oświatowej.  Scenariusz epizodu zakładał znalezienie na terenie placówki niewybuchu pochodzącego z czasów II wojny światowej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, dyrektor placówki powiadomił służby odpowiedzialne za rozpoznanie i neutralizację zagrożenia oraz podjął decyzję o ewakuacji placówki. Realizacja epizodu była również doskonałą okazją do przeprowadzenia narady z dyrektorami szkół gminy Będzino, omówieniu procedur dotyczących przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym jak również dyrektorzy szkół mieli możliwość zapoznania się z działaniem i wyposażeniem patrolu saperskiego. Kolejny etap ćwiczenia zostanie przeprowadzony w terminie 27-28.10.2022r.

opublikowano 20 października 2022