Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po długotrwałym okresie nauki zdalnej wszyscy uczniowie wracają do stacjonarnych zajęć w szkołach i przedszkolach. Nauka będzie prowadzona na zasadach sprzed pandemii, z zachowaniem określonego reżimu sanitarnego.
Do naszych szkół podstawowych uczęszcza 620 uczniów, a 298 dzieci objętych jest wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach zerowych w szkołach podstawowych.

Mamy nadzieję, że działania profilaktyczne i poprawiająca się sytuacja epidemiczna umożliwią prowadzenie zajęć stacjonarnych przez cały rok szkolny.

W 2022 r. egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w terminie od 24 do 26 maja, czyli o miesiąc później niż zazwyczaj. Takie rozwiązanie umożliwi uczniom szkół podstawowych lepsze przygotowanie się do tego egzaminu.

Rodziców i uczniów planujących zimowy wypoczynek informujemy, że w tym roku szkolnym ferie zimowe przypadają w okresie od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r.

Uczniom i nauczycielom sukcesów edukacyjnych i zdrowia w nadchodzącym roku szkolnym życzy

Mariusz Jaroniewski

Wójt Gminy Będzino

opublikowano 2 września 2021