Rozporządzenie nr 17/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 grudnia 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rozporządzenie nr 17/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 05 grudnia 2022 r., zmieniające rozporządzenie   w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego