Rozporządzenie nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02 listopada 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.

02 listopada 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, pod poz. 4633 zostało opublikowane rozporządzenie nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 02 listopada 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.