“Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka”

Gmina Będzino wspólnie z Liderem Fundację Oświatową – Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie od września 2012 r. realizuje projekt pn. „Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka” .

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Od września 2012 r. w grupie ZEFIRKI (20 osobowa grupa dzieci z rocznika 2009) realizowane są zajęcia dodatkowe, tj. język angielski, rytmika, zajęcia logopedyczne, zajęcia ruchowe (gimnastyka korekcyjna), zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, wyjścia do teatru. Opiekunowie grupy otrzymają wsparcie w postaci warsztatów z zakresu równości płci, różnorodności społecznej i tolerancji oraz z zakresu pracy z dzieckiem. Odbędą się także zajęcia informacyjno – edukacyjne dla rodziców. W ramach projektu zostaną zakupione liczne zabawki, książeczki, pomoce edukacyjne (puzzle, atlasy itp.), dodatkowe wyposażenie sali, meble, pomoce i materiały do zajęć plastycznych, ruchowych, logopedycznych, rytmicznych.

Projekt realizowany jest od 01.09.2012 do 31.08.2013 r. w Przedszkolu Samorządowym w Mścicach.

 

Lider Projektu – Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie <http://www.fundacja-ece.edu.pl/Przedszkole-Samorzadowe/181/pl   >

Partner: Gmina Będzino / Przedszkole Samorządowe w Mścicach

Plakat projektu:

opublikowano 7 stycznia 2013