Rusza pierwszy nabór do projektu “Lepszy start w gminie Będzino”

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Będzino i GOPS w Będzinie w terminie do 15 maja br. (osobiście lub pocztą). W programie m.in.:
Wsparcie dla 34 mieszkańców gminy Będzino w trudnej sytuacji życiowej,
26 lokali mieszkalnych zarządzanych przez Społeczną Agencję Najmu (SAN)
pomoc w aktywizacji zawodowej, poprawie warunków zatrudnienia, szkoleniach
dostęp do specjalistów (prawnik, psycholog, tłumacz),
nauka języka polskiego dla obcojęzycznych uczestników projektu,
utworzenie przedsiębiorstwa społecznego z miejscami pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,