RUSZYŁY PRACE NA CMENTARZU W ŁEKNIE

Mieszkańcy sołectwa Łekno i Będzino  rozpoczęli wspólnie prace na cmentarzu w Łeknie. Obejmą one ułożenie chodnika z kostki brukowej w alei głównej oraz utworzenie w poniemieckiej części cmentarza, na której obecnie zlokalizowanych jest wiele niszczejących nagrobków dawnych mieszkańców tych ziem – symbolicznego miejsca pamięci w formie lapidarium. Przed mieszkańcami zaangażowanymi w realizację projektu bardzo dużo pracy. Stąd zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w to przedsięwzięcie lub ofiarowanie wsparcia finansowego lub rzeczowego (sprzęt, narzędzia, poczęstunek itp.) mogące usprawnić podejmowane działania. W związku z trwającymi pracami mogą pojawić się utrudnienia w dostępie do cmentarza lub jego poszczególnych części za co przepraszamy. Szczegółowych informacji na temat prowadzonych działań udziela Sołtys Łekna Pani Weronika Bączkowska (509 955 263).

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego grantu sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł. Wkład własny dodatkowo pochodzi z budżetów sołeckich Łekna i Będzina (po 1500,00 zł). Dotacja przeznaczona jest na zakup surowców, a wszelkie prace wykonywane będą w ramach wolontariatu mieszkańców.