Ruszyły prace nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.