Gmina Będzino w ramach umowy partnerskiej z gminami: Świeszyno, Manowo, Malechowo, Polanów realizuje projekt edukacji ekologicznej pt. „Selektywnie znaczy EKO – kampania edukacyjno – informacyjna”.

Projekt jest dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Szczecinie.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Istotnym aspektem programu jest poprawa stanu środowiska poprzez wzrost segregacji odpadów, szczególnie w najbliższym otoczeniu szkół, a także kształtowanie proekologicznych postaw społeczeństwa. Tematem projektu jest szeroko rozumiana zrównoważona gospodarka odpadami, projekt koncentruje się na zagadnieniach zrównoważonej, odpowiedzialnej konsumpcji, selektywnej zbiórce odpadów oraz ich recyklingu.

Kampania edukacyjna skierowana jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych w ramach której przeprowadzone zostaną prelekcje oraz konkursy o tematyce ekologicznej.