Seminarium Gospodarstwa opiekuńcze – badania potencjału społecznego i rynkowego