Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom Socjalnym oraz wszystkim Wolontariuszom pracy społecznej na rzecz potrzebujących mieszkańców naszej Gminy, gorące życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi.
Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty.
Dziękujemy za Waszą pracę, szczególnie w tym trudnym okresie i przekazujemy Wam wyrazy uznania oraz wdzięczności za trud jaki wnosicie we wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym, za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość, życzliwość i tolerancję.

 

Wójt Gminy Będzino
                                                                                                                                                                                                                           Mariusz Jaroniewski