Śp. ks. proboszcz Jan Borzyszkowski

Śp. ks. proboszcz Jan Borzyszkowski

Urodził się 28 stycznia 1944 roku w Kiedrowicach, w parafii pw. Chrystusa Króla w

Zapceniu. Sakrament chrztu przyjął w parafii pw. św. Marcina w Borzyszkowach. Rodzice to

Jan i Jadwiga z domu Lipińska, którzy po narodzinach przyszłego kapłana zamieszkali w

Sierznie (parafia Niezabyszewo), gdzie prowadzili gospodarstwo rolne. Liceum

Ogólnokształcące w Bytowie ukończył w 1980 roku. W tym też roku wstąpił do Wyższego

Seminarium Duchownego w Paradyżu. Od 1982 roku kontynuował studia w Wyższym

Seminarium Duchownym w Koszalinie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk JE bp. Tadeusza

Werno 25 maja 1986 roku, w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Słupsku. Swoją

pierwszą prymicyjną Mszę świętą celebrował w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

w Bytowie, w niedzielę, 2 czerwca 1986 roku. Kazanie prymicyjne wygłosił jego krewny, ks.

prał. Henryk Lew-Kiedrowski.

W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej znany był jako ks. Jan Borzyszkowski junior, z tego

względu, że był drugim kapłanem w diecezji o tym samym imieniu i nazwisku. Posługę

duszpasterską pełnił w następujących parafiach: Chrystusa Króla w Biesiekierzu (1986-1989);

św. Antoniego w Sławnie (1989-1990); św. Mikołaja w Niezabyszewie (listopad 1990 roku);

Chrystusa Króla w Kołczygłowach (1990-1991); Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza

w Ustce (1991-1994) i Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Duninowie

(1994-1997). Od 21 sierpnia 1997 do 14 maja 2020 roku pełnił funkcję proboszcza parafii

  1. św. Jana Chrzciciela w Łeknie. Od połowy maja przebywał na emeryturze w Domu

Księży Emerytów w Kołobrzegu do 19 października 2021 roku. Zmarł 19 października 2021

roku w Godzinie Miłosierdzia o 15.10.

(Opracował ks. dr hab. Zbigniew Werra, zob. Tomasz Rembalski, 625 lat parafii św. Mikołaja

w Niezabyszewie, Gdańsk 2018, s. 256-257.)