72 lata, czyli cały okres swojego istnienia – tyle Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy czekała na zakup pierwszego, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. To pierwszy w tej OSP fabrycznie nowy wóz z zapasem środka gaśniczego na sobie. Wszystkie posiadane dotychczas samochody były nabywane jako używane lub posiadane dzięki użyczeniu. Opłacało się jednak czekać na ten historyczny dla jednostki moment, gdyż OSP otrzymawszy w 2019 r. dofinansowanie z Funduszy Europejskich mogła zaprojektować wymarzony wóz według swoich potrzeb oraz współczesnych wyzwań z jakimi mierzy się ochrona przeciwpożarowa. Dzięki temu wyróżnia ją teraz innowacyjność w skali powiatu, województwa, a nawet kraju.

W sobotę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy koło Koszalina przyjechał po długich miesiącach oczekiwań nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy. Nowy nabytek druhów to Scania P360 4×4 z kompozytową zabudową firmy Wawrzaszek ISS z Bielska Białej. Na wyposażeniu znajduje się między innymi zbiornik wody o pojemności 2600 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa dwuzakresowa, zderzakowe działko wodno-pianowe sterowane z kabiny, system piany sprężonej, linia szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, wyciągarka, zestaw sanitarny zamontowany w zabudowie i sprzęt dostarczony przez jednostkę. Wóz jest innowacyjny z uwagi na wbudowany system  gaszenia suchą pianą firmy Oneseven. Dzięki niemu znacznie mniej CO2 oraz innych gazów i substancji szkodliwych trafi do atmosfery. W przypadku dużych pożarów, pożarów chemikaliów czy tworzyw sztucznych, co może się zdarzyć w większych firmach lub na drodze S6, system sprężonej piany powoduje, że ogień gaszony jest szybciej i emisja CO2 oraz innych szkodliwych związków do atmosfery powstałych w wyniku spalania jest krótsza w czasie. Ponadto system gaszenia suchą pianą jest innowacyjnym i bardzo zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem, które rzadko występuje wśród jednostek ochrony przeciwpożarowej. Na 28 jednostek OSP w powiecie koszalińskim, w tym 15, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, system ten posiadają tylko dwie z nich. Są to jednak instalacje polskich producentów. Co istotniejsze nawet wozy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie nie są wyposażone w ten system. Druhowie przeszli już szkolenie u producenta wozu, jednak czekają ich jeszcze dwa szkolenia z przedstawicielem Scani i systemu Oneseven. Ostateczna wartość wozu wyniosła 1 319 790 zł brutto.

W tym samym projekcie OSP zakupiła wcześniej drona marki DJI Matrice 210 V2 wyposażonego w kamerę termowizyjną DJI Zenmuse XT2 oraz kamerę przekazującą obraz w czasie rzeczywistym w trakcie lotu, a także kamerę termowizyjną marki Dräger (model UFC 9000).  Łączna wartość tych zakupów wynosiła niemal  100 tys. zł.

Wszystkie powyższe zakupy zostały zrealizowane dzięki współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu z Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu w wysokości 85% oraz wkładu własnego zapewnionego dzięki środkom z budżetu Gminy Będzino i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy. Finalny bilans wydatków w projekcie nie jest jeszcze zamknięty, jednak już dziś wiadomo, że jego wartość przekroczy kwotę półtora miliona złotych. Należy podkreślić, że inwestycja nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie z budżetu Gminy Będzino na niemałą kwotę niemal 300 000,00 zł (dokładnie 294 975,99 zł). Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do realizacji tego ogromnego i niezwykle trudnego, ale jakże ważnego przedsięwzięcia, m. in.: Zarządowi i Pracownikom Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, Radzie, Wójtowi i Pracownikom Gminy Będzino, Pomorskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Świdwinie Oddział w Będzinie oraz Druhom OSP w Dobrzycy. Nieoceniona była też bardzo sprawna współpraca z pracownikami firmy Wawrzaszek ISS z Bielska Białej, która doprowadziła do spełnienia wszystkich postawionych w zamówieniu oczekiwań. Dziękujemy także licznym lokalnym sponsorom – firmom i osobom prywatnym za wsparcie rzeczowe i finansowe  organizacji wydarzenia jakim był w minioną sobotę przyjazd i przywitanie nowego wozu w Dobrzycy oraz mieszkańcom za liczne przybycie i wspólne świętowanie.

Wszystkie zdjęcia, filmy i relacje  z projektu można obejrzeć na funpage’u OSP pod linkiem: https://www.facebook.com/Ochotnicza-Stra%C5%BC-Po%C5%BCarna-w-Dobrzycy-293152757475992

Tekst i zdjęcia: OSP Dobrzyca