Społecznicy w Pleśnej

Właśnie zakończył się tematyczny rekrutacyjny obóz strażacki w Pleśnej dla kandydatów do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Podczas obozu w dniach 25.-27. sierpnia 29 dzieci i młodzieży w z terenu gminy Będzino szkoliło się w sprawnościach związanych z ochroną przeciwpożarową.

W programie było m.in. rozwinięcie linii gaśniczej, bezpieczeństwo nad zbiornikami  wodnymi, kurs pierwszej pomocy, gra terenowa czy musztra. Nie zabrakło zajęć plastycznych i integracyjnych przy których dzieci poznawały się bliżej. Dzięki uprzejmości Miasta i Gminy Mielno oraz zespołu piłkarskiego Fala Hen zajęcia częściowo zorganizowano na boisku w Gąskach. Nie zabrakło czasu na rekreację – zwiedzanie latarni i lody w Gąskach. Obóz zakończono uroczystym wręczeniem certyfikatów i prezentów w postaci apteczek. Pogoda szczęśliwie dopisała obozowiczom. Niniejszy obóz jest działaniem projektowym realizowanym w ramach Programu SPOŁECZNIK  dofinansowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt skalkulowano na 7922,00 zł, a poziom jego dofinansowania wyniósł niemal 3000,00 zł. W ramach projektu zakupiono wyżywienie, usługę noclegową i ubezpieczenie dla uczestników. Do przygotowania obozu zaangażowanych zostało wielu wolontariuszy: 12 druhów, druhen – opiekunów obozu, wolontariuszy, animatorów, koordynator.