Gmina Będzino bierze udział w 2-dniowym spotkaniu konsultacyjnym dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach interwencji LEADER (RLKS) Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla obszaru Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania.

Uczestnikami spotkania są przedstawiciele lokalnych samorządów i instytucji związanych z aktywizacją zawodową. Przedmiotem rozmów są perspektywy na przyszłe projekty społeczne z Funduszy Europejskich na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego (priorytet 6). Warsztaty odbywają się w dniach 18 – 19.04.2023 w Centrum Promocji Rybactwa w Mielnie. Gminę Będzino reprezentują pracownik Urzędu Gminy i Kierownik GOPS.