Spotkanie informacyjne Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA w Koszalinie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne nt. Nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem spotkania informacyjnego jest podniesienie wiedzy z zakresu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wśród podmiotów trzeciego sektora oraz zwiększenie wykorzystania przez organizacje pozarządowe możliwości prowadzenia działalności w oparciu o ustawę.

Spotkanie poprowadzi Artur Gluziński, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1.  Działalność statutowa organizacji pozarządowych, działalność odpłatna i nieodpłatna. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, organizacje pożytku publicznego,
  2. Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych – otwarte konkursy ofert, małe granty – zasady przygotowania ofert na realizację zadań publicznych,
  3. Realizacja i przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne skierowane jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), osób działających na rzecz takich organizacji oraz  samorządów.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 27.04.2012 r. w sali klubowej A Urzędu Miejskiego w Koszalinie w godz.9.00- 15.00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie będzie miało charakter zamknięty i przeznaczone jest dla 25 osób. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność nadesłanych formularzy zgłoszeniowych na adres cud@ko-pomerania.pl, barbara.domaracka@ko-pomerania.pl.

Zgłoszenia można także dokonać telefonicznie pod nr tel. 094/ 342-65-50.

opublikowano 18 kwietnia 2012