W dniu 2 marca w świetlicy wiejskiej w Strzeżenicach odbyło się spotkanie z mieszkańcami tej miejscowości, podczas którego wójt Gminy Będzino Sylwia Halama oraz pracownice Urzędu Gminy odpowiedzialne za inwestycje, Anna Pietkowska oraz Urszula Bakalarz przedstawiły koncepcję projektu przebudowy drogi gminnej łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski. Podczas spotkania z licznie przybyłymi mieszkańcami obecny był również projektant, Błażej Pachołek.

Bardzo zależy nam, aby Państwo tą drogę otrzymali, razem z wykonaną kanalizacją.- stwierdziła podczas spotkania wójt Sylwia Halama. Inwestycja drogowa będzie realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W jej ramach, równolegle, wykonywana będzie kanalizacja.

Podczas spotkania, na którym nie zabrakło pytań ze strony zainteresowanych mieszkańców, mogli oni dowiedzieć się, że w tym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa i złożony wniosek o dofinansowanie, zaś lata 2024-2025 przeznaczone będą na jej wykonanie. Droga o długości 2,6 km wraz z poboczami i ciągiem pieszym wykonana będzie także ze wszelkimi standardami dotyczącymi tzw BRD (Bezpieczeństwo Ruchu na Drodze), obejmującymi wykonanie progów zwalniających oraz podniesionych przejść dla pieszych.

Tutaj zapoznać się można z projektem drogi.

Prezentacja dotycząca projektu drogi.

Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać do dnia 8 marca, podajemy numer telefonu do stanowiska ds. Inwestycji: 94 3162 537.