Spotkanie integracyjne ŚDS Razem Radośniej

Integracja na Wesoło to spotkanie uczestników ŚDS i ich rodzin, Władz Gminy Będzino, pracowników Stowarzyszenia Lepsze Jutro. Pierwsze tak duże spotkanie rodzinne zostało uprzyjemnione występem pokazu tańca uczestników ŚDS. Zabawa przebiegała w miłej atmosferze przy utworach zespołu Balans. Wójt Gminy Będzino Henryk Broda skierował bardzo miłe słowa do rodzin o ich trudzie w sprawowaniu opieki nad niepełnosprawnymi osobami.
Wójt Gminy przedstawił program działań który planowany jest w trzech kierunkach tj;
– zwiększenie ilości miejsc w ŚDS dla 5 osób, łącznie dom będzie przeznaczony dla 35 uczestników,
– zakup busa na potrzeby uczestników ŚDS, obecnie procedury są już na etapie podpisania umowy,
– uruchomienie mieszkania treningowego, prace są na etapie zamówień publicznych na przeprowadzenia adaptacji pomieszczeń. Zatrudnionych będzie w tym projekcie dwóch pracowników, którzy obecnie odbywają szkolenie zawodowe.
Spotkanie odbyło się w ramach środków pochodzących z pozyskania małego grantu dla Organizacji Pozarządowych z Urzędu Gminy Będzino oraz z dotacji otrzymywanej z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie ŚDS.

 

 

fot. i tekst Elżbieta Terelak