Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich “STRZEPO-WIANKI” w Strzepowie pn. BEZPIECZNI W DOMU