Spotkanie na temat Powiatowego Forum Sołtysów

Spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Powiatowe Forum Sołtysów Będzino.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Będzino Sylwia Halama spotkała się z Prezesem Stowarzyszenia Powiatowe Forum Sołtysów, Ewą Pęczak oraz Zarządem stowarzyszenia, które zrzesza obecnych oraz byłych sołtysów powiatu koszalińskiego. Rozmawiano o współpracy ze Stowarzyszeniem i wyzwaniach, jakie stoją przed sołtysami w ich pracy, lecz głównym tematem spotkania było tegoroczne Powiatowe Forum Sołtysów, którego datę wstępnie ustalono na 7 października.

Spotkanie w UG Będzino, Powiatowe Forum Sołtysów 18.07.2023

Tym razem gospodarzem będzie nasza gmina, podejmiemy sołtysów z terenu powiatu koszalińskiego oraz zaproszonych gości w Dobrzycy. Powiatowe Forum Sołtysów to cykliczne wydarzenie, na którym sołtysi mogą się zintegrować, wymienić doświadczenia, porozmawiać na tematy związane z codziennym funkcjonowaniem sołectw. Podczas spotkania, co roku ma też miejsce walne i sprawozdawcze  zebranie członków Stowarzyszenia.- Cieszymy się, że tym razem odwiedzimy Będzino i liczymy na trwałą współpracę.- powiedziała Prezes Ewa Pęczak.

opublikowano 18 lipca 2023