Spotkanie na temat programu “Działaj Lokalnie”

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Będzino odbyło się spotkanie informacyjne dla przyszłych wnioskodawców- grantobiorców programu “Działaj Lokalnie”. Spotkanie prowadziła Pani Marta Czerwińska z Fundacji “Nauka dla Środowiska”, która opowiedziała zebranym o idei programu, warunkach jakie należy spełniać aplikując, oraz o samym przebiegu procesu aplikacji.

Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i żywą dyskusję, a ponadto przypominamy że aktualny regulamin naboru do programu “Działaj Lokalnie” znaleźć można tutaj.

opublikowano 24 maja 2019