W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Będzino odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych dotyczące rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. W spotkaniu dialogowym, które prowadziła Pani Agnieszka Hłobił wzięli udział także pracownicy Urzędu, oraz Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski i Zastępca Wójta Dariusz Markowski.

Rozmawiano o szansach i wyzwaniach związanych z podniesieniem jakości kształcenia uczniów. Dyskusja odbyła się w ramach projektu “Wsparcie kadry kierowniczej systemu oświaty (kadra JST II etap) w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów woj. zachodniopomorskie”.