Spotkanie pn. BEZPIECZNI W RODZINIE z projektu “Gmina Będzino bezpiecznym miejscem do życia” – KGW w Strzepowie

W dniu 23 września 2023 r. odbyło się spotkanie pn. BEZPIECZNI W RODZINIE, spotkanie jest częścią projektu “Gmina Będzino bezpiecznym miejscem do życia” finansowanego w całości ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Podczas wydarzenia przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Pan Kierownik Adam Czycz oraz Pani Klaudia Żerdzińska Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, opowiedzieli o zjawisku przemocy domowej, jej rodzajach i możliwości pomocy dla dotkniętych nią rodzin.

Koło Gospodyń Wiejskich w Strachominie w ramach programu otrzymało grill gazowy oraz zestaw nagłośnieniowy, które będą służyć mieszkańcom przy organizacji kolejnych spotkań w świetlicy w Strachominie.