Spotkanie rekrutacyjne projektu “Wiem, umiem, rozumiem”

W trakcie trwania spotkania zostały rozdane formularze i dokumenty rekrutacyjne / fot. M. Dębowski

We wtorek, 16 kwietnia 2013 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Będzino (p. 14) odbyło się spotkanie rekrutacyjne projektu pt. “Wiem, umiem, rozumiem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Podczas zebrania osoby zainteresowane udziałem w projekcie zostały poinformowane o celach oraz harmonogramie projektu. Zostały rozdane również formularze i dokumenty rekrutacyjne. Spośród kandydatek do uczestnictwa w projekcie zostanie wybranych 12 osób (kobiet) w wieku 50+, które w miesiącach kwiecień – sierpień 2013 w ramach projektu będą uczestniczyć w kursie języka angielskiego, kursie komputerowym, kursie odporności na stres i umiejętności autoprezentacji oraz kursie wizażu.

[nggallery id=42]

opublikowano 17 kwietnia 2013