Spotkanie świąteczno-noworoczne

29 grudnia 2015 r. o godz. 13.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne . Udział w spotkaniu wzięły władze Gminy Będzino oraz zaproszeni księża, przedstawiciele zakładów pracy, instytucji, firm z terenu Gminy Będzino oraz kierownicy jednostek gminnych. Spotkanie uświetnił występ dzieci z przedszkola samorządowego w Mścicach, a także kapeli SWATY. Przy okazji tej uroczystości zostały wręczone Odznaki: Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Pani Elżbiecie Rzepce sołtysa sołectwa Popowo wręczył Radny Województwa Zachodniopomorskiego Pan Jan Kuriata i Odznakę Honorową Zasłużony dla Gminy Będzino Pani Irenie Dondajewskiej wieloletniemu Skarbnikowi Gminy Będzino wręczył Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Pan Andrzej Nożykowski. Odznaczonym gratulujemy. W dalszej części spotkania Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił multimedialną prezentację dotyczącą wykonanych zamierzeń i zadań w 2015 roku. Uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia i wznieśli toast za pomyślność wszystkich mieszkańców Gminy Będzino w roku 2016.

Prezentacja Wójta Gminy Będzino na zakończenie 2015 roku