Spotkanie w celu zapoznania się z możliwościami skorzystania z dofinansowania w ramach pod środków 4.1.1 i 4.1.3 w ramach MLGR

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Urzędu Miasta w Tychowie w dniu 24 kwietnia w celu zapoznania się z możliwościami skorzystania z dofinansowania w ramach pod środków 4.1.1 i 4.1.3 w ramach MLGR. W dniu następnym 25 kwietnia 2012r. w siedzibie biura MLGR w Sarbinowie przeprowadzone zostanie szkolenie o tej samej tematyce co w Tychowie. Obie prelekcje odbędą się w godzinach 9-15.

Przypominamy o możliwości składania za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 ?Rozwój obszarów zależnych od rybactwa? na operacje polegające na ?Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa? oraz ?Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa? objętych osią priorytetową 4 ? Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawarta w programie operacyjnym ?Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013?.

 

Termin składania wniosków: od 22 marca 2012 r. do 16 maja 2012 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

ul. Nadmorska 27, 76-034 Sarbinowo w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach ? dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie:

1. ?Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa?

? 3 769 353,61 zł, w tym:

? limit dostępnych środków dla sektora publicznego ? 3 298 184,40 zł

? limit dostępnych środków dla sektora gospodarczego i społecznego ? 471 169,21 zł

 

Zwrot kosztów kwalifikowanych do 85%

2. ?Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa?:

 

? 3 230 874,52 zł ? środki przeznaczone dla sektora gospodarczego i społecznego

 

Zwrot kosztów kwalifikowanych do 60%

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym: formularz wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji przez MLGR określone w LSROR oraz wykaz niezbędnych dokumentów umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez MLGR, które dołącza się do wniosku, dostępne są w siedzibie Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

– Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka: www.mlgr.pl

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl oraz www.lgr.wzp.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej ul. Nadmorska 27, 76-034 Sarbinowo, tel. 94 342 79 71 oraz drogą elektroniczną biuro@mlgr.pl

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Urzędu Miasta w Tychowie w dniu 24 kwietnia w celu zapoznania się z możliwościami skorzystania z dofinansowania w ramach pod środków 4.1.1 i 4.1.3 w ramach MLGR. W dniu następnym 25 kwietnia 2012r. w siedzibie biura MLGR w Sarbinowie przeprowadzone zostanie szkolenie o tej samej tematyce co w Tychowie. Obie prelekcje odbędą się w godzinach 9-15.

Przypominamy o możliwości składania za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 ?Rozwój obszarów zależnych od rybactwa? na operacje polegające na ?Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa? oraz ?Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa? objętych osią priorytetową 4 ? Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawarta w programie operacyjnym ?Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013?.

Termin składania wniosków: od 22 marca 2012 r. do 16 maja 2012 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

ul. Nadmorska 27, 76-034 Sarbinowo w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach ? dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie:

1. ?Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa?

? 3 769 353,61 zł, w tym:

? limit dostępnych środków dla sektora publicznego ? 3 298 184,40 zł

? limit dostępnych środków dla sektora gospodarczego i społecznego ? 471 169,21 zł

 

Zwrot kosztów kwalifikowanych do 85%

2. ?Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa?:

? 3 230 874,52 zł ? środki przeznaczone dla sektora gospodarczego i społecznego

Zwrot kosztów kwalifikowanych do 60%

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym: formularz wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji przez MLGR określone w LSROR oraz wykaz niezbędnych dokumentów umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez MLGR, które dołącza się do wniosku, dostępne są w siedzibie Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

– Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka: www.mlgr.pl

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl oraz www.lgr.wzp.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej ul. Nadmorska 27, 76-034 Sarbinowo, tel. 94 342 79 71 oraz drogą elektroniczną biuro@mlgr.pl

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

opublikowano 19 kwietnia 2012