Spotkanie informacyjne- "Działaj Lokalnie 2023" w Będzinie

Spotkanie informacyjne dot. Lokalnego Konkursu Grantowego “Działaj Lokalnie 2023”

Spotkanie informacyjne- "Działaj Lokalnie 2023" w BędzinieZa nami spotkanie dotyczące naboru na kolejną edycję konkursu “Działaj Lokalnie”. Mieliśmy okazję zapoznać się z zasadami naboru i omówić regulamin. Ważne informacje  przybliżyła licznie przybyłym mieszkańcom naszej gminy Pani Urszula Sadłowska, koordynator konkursu “Działaj Lokalnie”, reprezentująca Fundację Nauka Dla Środowiska. Spotkanie miało miejsce w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

Celem tego niezwykle popularnego programu, funkcjonującego już od ponad dwóch dekad jest aktywizacja środowiska lokalnego, pobudzanie do działania i tworzenia wartościowych inicjatyw. W tegorocznym naborze można starać się o dofinansowanie w wysokości 6 tys. zł. Aplikować mogą m.in stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, instytucje i grupy nieformalne.

Nabór potrwa do 4 czerwca b.r., wnioski należy składać za pomocą generatora www.generatorspoleczny.pl . Punktowane będą zwłaszcza te propozycje projektów, które poruszają tematykę pomocy uchodźcom z Ukrainy, dotyczą działań ekologicznych lub zaangażowania młodych w lokalne inicjatywy.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.dzialajlokalnie.pl/zasady-programu