Spotkanie w sprawie planów budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Tymieniu