Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy “Razem Radośniej”

Wójt Gminy Będzino Sylwia Halama w dniu 6 czerwca spotkała się z rodzicami podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie. Wizyta, która miała na celu poznanie oczekiwań rodzin i omówienie organizacji i planu pracy ŚDS, była także doskonałą okazją do szczerej wymiany zdań. W rozmowach dało odczuć się optymizm i chęć rozwoju placówki, o czym wspomniała nowa kierownik, Elżbieta Terelak.

-Słysząc, jakie plany ma nowa pani kierownik, jestem zupełnie spokojna o dalsze funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem Radośniej”- powiedziała Wójt Sylwia Halama. – Cieszę się, że mogliśmy się dziś spotkać i chętnie z Państwem porozmawiam.

W miłej atmosferze wspominano o działalności ŚDS, w tym o zmianach godzin odwożenia i dowozów podopiecznych, o wakacyjnym remoncie sal, o planach wydarzeń integracyjnych i wzmocnieniu opieki psychologicznej. W planach są warsztaty ceramiczne i inne rozwojowe zajęcia.

Niezwykle ważnym elementem pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Będzinie będzie zapewnienie jak najszerszych możliwości rozwoju uczestników, dostosowując zajęcia do ich potrzeb. -Będziemy starać się wspomóc naszych uczestników w nabyciu nowych umiejętności poprzez zwiększenie atrakcyjności zajęć. Planujemy organizować imprezy integracyjne, wycieczki, wyjazdy, które pozwolą nam się lepiej poznać. Chcemy nauczyć uczestników budowania dobrych relacji, wzajemnego szacunku, akceptacji. Ważnym elementem naszej pracy będzie kontakt z rodzinami i opiekunami. Jednak najważniejsze dla nas jest poczucie bezpieczeństwa naszych uczestników, dlatego z każdym staramy się nawiązać bezpośredni kontakt. – poinformowała Elżbieta Terelak.

Przypomnijmy, że od dnia 1 czerwca za prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem Radośniej” odpowiada Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”, które wyłonione zostało w wyniku otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie w latach 2023 (01.06.2023 r.) – 2025 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

opublikowano 7 czerwca 2023