SPOTKANIE WS. BUDOWY ŚWIETLICY W POPOWIE

Dn. 30.01.2023 r. odbyło się spotkanie dotyczące budowy świetlicy w Popowie. Na spotkaniu obecni byli mieszkańcy gminy, reprezentanci sołectwa Popowo, a także Radni i pracownicy Urzędu Gminy. Omówiono i zaprezentowano wizualnie założenia nowego projektu  budowlanego wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań, które wypracowano na podstawie wniosków z poprzedniego spotkania z mieszkańcami oraz zgłoszonych wówczas potrzeb w zakresie przyszłego użytkowania obiektu. Podczas spotkania mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi, co wpłynie na jeszcze lepsze dostosowanie zaprojektowanych rozwiązań do potrzeb mieszkańców. Elementem spotkania było również omówienie potrzeb dotyczących stanu dróg gminnych oraz konsultacje z pracownikiem GZK w tym zakresie.

opublikowano 31 stycznia 2023