Spotkanie z mieszkańcami gminy w sprawie budowy oczyszczalni ścieków w Tymieniu

Pod koniec roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy w sprawie budowy oczyszczalni ścieków w Tymieniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Pełniąca funkcję Wójta Gminy Będzino Pani Sylwia Halama przedstawiła mieszkańcom szczegółowe informacje na temat złożonego wniosku o dofinansowanie, wyników postępowania przetargowego, problemów z koncepcją kanalizacji zakładającą odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Koszalinie oraz omówiła koncepcję związaną z budową nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Tymieniu. Następnie Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie Pan Andrzej Nowak zapoznał mieszkańców ze szczegółami dotyczącymi procesu oczyszczania ścieków oraz powierzchni i elementów składowych oczyszczalni. Udzielono również odpowiedzi na inne zadawane przez mieszkańców pytania. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za liczne przybycie, konstruktywną rozmowę oraz wyrażenie poparcia dla planowanej inwestycji.

opublikowano 9 stycznia 2023