Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Będzino

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  BĘDZINO  ZAPRASZA NA  SPOTKANIE  Z  MIESZKAŃCAMI  SOŁECTWA BĘDZINO  W  DNIU  15  LIPCA  2021 R.  NA  SALI DOMU  KULTURY W BĘDZINIE  O  GODZ.  17.00 Z  ZACHOWANIEM  REŻIMU  SANITARNEGO

TEMATEM  SPOTKANIA  BĘDZIE :   WYBÓR  SOŁTYSA  SOŁECTWA  BĘDZINO

 Z  POWAŻANIEM
WÓJT  GMINY  BĘDZINO
MARIUSZ  JARONIEWSKI

opublikowano 14 lipca 2021