Śp. Stanisław Kwaśniowski urodził się 8 maja 1937 r. w miejscowości Rabka Zdrój.  W maju 1958 r. wziął ślub z Jarosławą w Leszczyńcu gm. Kamienna Góra.  W 1961r. Państwo Kwaśniowscy przyjechali do Mścic. Pan Stanisław pracował w Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej w Mścicach aż do emerytury, czyli do 1987 roku. W zakładzie pracy pełnił funkcję przewodniczącego rady pracowniczej. W latach 1998-2002 był sołtysem wsi Mścice.

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Śp. Stanisława Kwaśniowskiego. Pan Stanisław pełnił funkcję radnego 3 kadencji Rady Gminy w Będzinie. Jego społeczne działania, zaangażowanie w sprawy swojej miejscowości oraz Gminy budzą szacunek oraz słowa uznania. To dzięki jego zaangażowaniu powstało boisko ORLIK przy szkole w Mścicach, aktywnie wspierał budowę kościoła  oraz przedszkola. Za swoją postawę społecznika, zaangażowanie w sprawy rozwoju swojej miejscowości oraz całej Gminy w 2015 r. otrzymał odznakę honorową Zasłużony dla Gminy Będzino. Jego śmierć pogrążyła nas  w głębokim smutku. Rodzinie i Bliskim składam najszczersze wyrazy głębokiego współczucia oraz kieruję słowa wsparcia i otuchy.

opublikowano 19 października 2018