Stawki podatkowe obowiązujące na terenie Gminy Będzino w 2019r

Podatek rolny

   W bieżącym roku wysokość stawki podatku rolnego wynosi:

– 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy – dotyczy gospodarstw rolnych ,

– 271,80 zł za 1 ha fizyczny gruntów  – dla posiadaczy użytków rolnych poniżej 1 ha .

W porównaniu do roku poprzedniego wysokość stawki podatku rolnego  wzrosła odpowiednio dla w/w : o 4,6750 zł ; o 9,3500 zł , co stanowi wzrost  o 3,56%. Wysokość stawki uzależniona  jest od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na kolejny rok podatkowy ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS.

Podatek leśny

  Tegoroczna stawka  podatku leśnego jest niższa od zeszłorocznej i wynosi 42,2356 zł za 1 ha lasów, co stanowi obniżkę o 1,1176 zł  czyli  o około 2,65 % .  Podstawą ustalonej stawki podatku leśnego jest  Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r.

Podatek od nieruchomości

   W 2019r. nie wzrosły stawki podatku od nieruchomości . Dla  przypomnienia wynoszą one m.in.:

za 1m2 dla: – budynków mieszkalnych  – 0,75 zł , – budynków pozostałych –  7,30 zł,

– budynków związanych z działalnością gospodarczą  – 22,45 zł ,

– gruntów pozostałych –  0,40 zł, – gruntów związanych  z działalnością gospodarczą – 0,88 zł.

Na terenie Gminy Będzino obowiązują dotychczasowo wprowadzone wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Podatek od środków transportowych

 Stawki podatku od środków transportowych na terenie naszej Gminy nie uległy podwyższeniu , obowiązują uchwalone na 2018r.

Natomiast zmianie uległ druk deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych, który należy stosować począwszy od tego roku.

[av_gallery ids=’173082,173083,173084,173085′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-5zaommx’]

Przygotowała:  Katarzyna Kubicka  fot. ( z terenu Gminy Będzino)  Będzino, dnia 23.01.2019r.

opublikowano 24 stycznia 2019