Stop suszy!

Szanowni Państwo,

Trwają ogólnopolskie konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). To pierwszy tak kompleksowy dokument planistyczny dotyczący zjawiska suszy. Konsultacje odbywać się będą od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. w 15 miastach. Dla województwa Zachodniopomorskiego najbliższe spotkanie zaplanowane jest w Szczecinie (8 października br.) następne w Koszalinie (9 października br). Szczegóły dotyczące lokalizacji oraz terminów spotkań znajdą Państwo na stronie   www.stopsuszy.pl/konsultacje-spoleczne/

Ta publiczna debata umożliwi każdemu interesariuszowi wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag na temat projektu PPSS. Można to zrobić osobiście, listownie albo
za pośrednictwem maila poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanego formularza. Mogą również Państwo skorzystać z wygodnej formuły formularza online dostępnego na stronach:   www.stopsuszy.pl oraz   https://www.konsultacjesusza.pl
Projekt PPSS jest dostępny na stronach:   www.stopsuszy.plhttps://www.konsultacjesusza.pl,   www.wody.gov.pl, poszczególnych RZGW oraz na  www.bip.gov.plhttps://gospodarkamorska.bip.gov.pl,   www.gov.pl/web/gospodarkamorska.

Organem właściwym do rozpatrywania zgłoszonych uwag i wniosków jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Przygotowany projekt PPSS powstał w ramach projektu „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” realizowanego przez PGW Wody Polskie. Jego celem jest m.in.: wskazanie i zhierarchizowanie obszarów zagrożonych suszą, stworzenie propozycji zwiększenia ilości zasobów dyspozycyjnych wód oraz opracowanie katalogu działań minimalizujących skutki suszy. PPSS zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia rozporządzenie ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!  Zarejestruj chęć udziału w spotkaniu w Szczecinie  TUTAJ.

Zarejestruj chęć udziału w spotkaniu w Koszalinie  TUTAJ.