STOPIEŃ ALARMOWY ALFA-CRP

Szanowni Państwo,

Zarządzeniem nr 32 Prezesa Rady Ministrów wprowadzono stopień alarmowy ALFA-CRP. Stopień alarmowy został wprowadzony ze względu na potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w związku z identyfikowanymi zagrożeniami będącymi następstwem napiętej sytuacji w regionie. Wprowadzenie stopnia alarmowego ma na celu wzmożenie monitorowania stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych instytucji państwowych i infrastruktury krytycznej pod kątem naruszania dostępności czy ewentualnie prób ataków.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.