Strategia rozwoju lokalnego to bardzo ważny dokument

Pan Sławomir Kozieł z firmy 4 Consult, odpowiedzialny za przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Będzino na lata 2023-2030 w rozmowie przybliży nam, dlaczego to tak istotny dla mieszkańców dokument i jak będzie wyglądać wdrażanie go w życie.

– Czym jest Strategia rozwoju lokalnego i dlaczego jest to tak ważny dokument?

-Strategia Rozwoju jest dokumentem określającym kierunki rozwoju gminy, a jej opracowanie wynika z wymogów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Jest to dokument, w którym zaplanowane zostaną plany i zamierzenia gminy w zakresie kreowania rozwoju ukierunkowanego na aspekty społeczne, środowiskowe oraz techniczne.

– Kto współtworzy Strategię Rozwoju Będzina na lata 2023-2030?

-Strategię Rozwoju współtworzą mieszkańcy gminy oraz liderzy lokalni, którzy stanowią aktywnych uczestników podejmowanych działań. Ponieważ celem nadrzędnym jest, aby strategia odpowiadała na potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

-Jak będzie przebiegał proces tworzenia dokumentu i co w nim będzie zawarte, np w nawiązaniu do strategii z lat poprzednich?

-Strategia tworzona jest w oparciu o prowadzone działania partycypacyjne, które stanowią uzupełnienie dla działań analitycznych prowadzonych przez zespół opracowujący dokument. Działania analityczne polegają na opracowaniu analizy stanu gminy w oparciu o aspekty społeczne, przedsiębiorczość, kwestie techniczne, środowiskowe oraz infrastrukturalne. Mieszkańcy gminy w przypadku chęci wyrażenia własnej opinii mogą wziąć udział w spotkaniach, ale również wypełnić ankietę zawartą pod linkiem: https://forms.gle/BdYwNK72f9D7a91c7 lub zgłosić uwagi mailowo do urzędu gminy do końca marca b.r. Podsumowaniem prac analitycznych oraz partycypacyjnych będzie opracowanie dokumentu, a następnie przedstawienie go do konsultacji społecznych.

– Strategia to jednak tylko dokument, chociaż wskazujący drogi rozwoju. Co z wdrażaniem ujętych tam rozwiązań, pomysłów, realizacji długoterminowych?

-Strategia określi kierunki rozwoju i najważniejsze projekty, które będzie mogła realizować gmina w celu dalszego rozwoju. Dokument strategiczny pozwoli również na określenie potencjałów rozwoju, które będą ważne w ramach aplikowania o środki zewnętrzne. Finalnie zapisy strategiczne mogą przełożyć się na realizację projektów, czyli bezpośrednio wpłynąć na zwiększenie jakości życia mieszkańców.

opublikowano 13 marca 2023