Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 wchodzi w nowy wymiar realizacji

Dobiegły końca prace dotyczące opracowania treści dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko ? Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 wraz z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. SUMP)

Dla Będzina, jako gminy jest to o tyle istotne, że byliśmy jednym z 23 samorządów, które tworzyły partnerstwo powołane w tym celu. Na spotkaniu, które miało miejsce w Urzędzie Miejskim w Koszalinie (który jest Liderem projektu) odbyło się podsumowanie pracy samorządowców i prezentacja ukończonego dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Gminę Będzino reprezentowała wójt Sylwia Halama.

Udało się wyłonić aż 6 celów strategicznych i 21 kierunków działań do roku 2030. Wspomniane cele to rozwój gospodarczy KKBOF spójny z potencjałami lokalnymi, lepsza jakość życia, zwiększony stopień integracji przestrzennej, zachowanie zasobów naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego. W tworzeniu dokumentacji oprócz samorządów, swój wkład wnieśli reprezentanci organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Poniżej materiały dotyczące ww. tematu, z którymi warto się zapoznać:

Prezentacje Strategii Rozwoju Ponadlokalnego i SUMP KKBOF ze spotkania z dnia 09.02.2023 r.

Broszura informacyjna Strategii Rozwoju Ponadlokalnego i SUMP KKBOF na lata 2021-2030

Foto: materiały prasowe Urzędu Miejskiego w Koszalinie/www.koszalin.pl

opublikowano 5 marca 2023