Strefa rekreacji w miejscowości Strachomino

W miejscowości Strachomino powstała duża strefa rekreacji dająca możliwość rodzinnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Miejscowość Strachomino zyskała nowe, metalowe urządzenia zabawowe przeznaczone dla różnych grup wiekowych, ławkę i kosz na śmieci. Obok urządzeń zamontowana została lampa solarna oraz tablica promująca walory obszaru LGD w naszej Gminie. Ponadto Gmina Będzino uzyskała możliwość rozszerzenia otrzymanego dofinansowania i na strefie pojawiło się nowe urządzenie sprawnościowe na które Gmina otrzymała  dodatkowe środki w ramach uzyskanej pomocy.

Zadanie otrzymało dofinansowanie, za pośrednictwem Środkowopomorskiej Lokalnej Grupy Działania, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  w zakresie działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w wysokości 45 378,00 zł.

Operacja pn.: „Strefa rekreacji w miejscowości Strachomino” mająca na celu wzmocnienie atrakcyjności obszaru poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Będzino, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

opublikowano 28 grudnia 2023