Świadczenie usług stwierdzania zgonu w warunkach pozaszpitalnych

Wójt Gminy Będzino informuje, że 29.09.2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski podpisał umowę na świadczenie usług stwierdzania zgonu w warunkach pozaszpitalnych przez lekarzy koronerów dla osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, albo zakażonych tym wirusem.

Zgłoszenia o potrzebie stwierdzenia zgonu w ww. przypadkach przyjmowane są przez operatorów numeru alarmowego 112 oraz dysponentów medycznych na numer 999. Po dokonaniu weryfikacji zasadności zgłoszenia Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego lub dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego będą dysponowali koronera do stwierdzenia zgonu w związku z zakażeniem lub podejrzeniem SARS-COV-2.

Zgodnie z umową, lekarz koroner na dotarcie na miejsce i stwierdzenie zgonu ma czas do pięciu godzin.

opublikowano 15 października 2020