W dawnych czasach ziemniaki były pieczone w ognisku i stąd wzięło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Konkretnej daty nie ma, przypada ona na koniec września bądź początek października. To wtedy odbywały się tak zwane „wykopki”, czyli czas zbiorów ziemniaków z pola. Wykopki kończyły się wieczorną zabawą ze śpiewem przy ognisku, w którym pieczono ziemniaki.

Jak co roku, dzieci z terenu Gminy Będzino brały udział w zabawie zorganizowanej przez świetlice przy Domu Ludowym w Mścicach. Święto Pieczonego Ziemniaka odbyło się pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie, która ufundowała wszystkie nagrody. Dla dzieci zostały przygotowane liczne konkursy z ziemniakiem w roli głównej, a w przerwach pomiędzy konkursami każdy mógł skosztować potraw, w których także zgodnie z nazwą święta królował ziemniak.

Statuetka „Pana Ziemniaka” tak jak w zeszłym roku powędrowała do świetlicy ze Strachomina, której dzieci były bezkonkurencyjne.

Monika Zielińska