Syreny alarmowe!

Zgodnie z pismem Starosty Koszalińskiego z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu, w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe. Podstawą prawną do włączenia syren alarmowych są zapisy § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96). Wymóg prawny uprzedzenia ludności o użyciu syren alarmowych zostaje spełniony poprzez niniejsze poinformowanie o ich włączeniu na stronie internetowej Gminy Będzino.

opublikowano 29 lipca 2022