Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach

Informacje o placówce

strona internetowa: http://www.zs-mscice.home.pl/

Dyrekcja Szkoły

dr Tomasz Skonieczny

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach

tel. 608 076 750

mgr Ewa Waszkiewicz

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach

Dane kontaktowe

ul. Szkolna 1a
76-031 Mścice
tel.  +48 94 316 51 49
fax: +48 94 348 06 50
e-mail: sekretariat@szkolamscice.pl

O szkole

Szkoła Podstawowa – o strukturze organizacyjnej kl. I – VI oraz oddział „0”

Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Mścice, Barninek, Dobre, Dobre Małe, Dobiesławiec, Łubniki, Pakosław, Podamirowo, Stoisław, Przybyradz, Radomno, Świercz, Będzino, Łekno, Będzinko, Barnin, Komory, Kazimierz Pomorski, Mączno, Popowo, Zagaje, Ziębrze.

Szkoła dysponuje: salą gimnastyczną, biblioteką szkolną z czytelnią, dwiema pracowniami informatycznymi, stołówką. Posiada również jacht szkolny, który wykorzystywany jest do zapoznania młodzieży z zasadami żeglarstwa. Uczniowie mają możliwość nauki dwóch języków zachodnioeuropejskich tj. j. angielskiego i j. niemieckiego (w szkole podstawowej i gimnazjum) oraz uczestniczenia w różnych zajęciach pozalekcyjnych w zależności od ich zainteresowań.

Prężnie działa w placówce chór i zespół instrumentalny. Prowadzona jest wymiana doświadczeń w ramach Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących Miast i Wsi oraz Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Koszalińskiego, a także współpraca z Gimnazjum w Luneburg (Niemcy) i Szkołą Średnią w Niemieżu (Litwa).

Obiekt szkolny wynajmowany jest na wypoczynek letni.