Szkoła Podstawowa im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Łeknie

Informacje o placówce

Dyrekcja Szkoły

Piotr Frątczak

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Łeknie

Dane kontaktowe

Łekno 14
76-037 Będzino
tel: +48 94 316 24 21
fax: +48 94 316 24 21
email: sekretariat@szkolalekno.pl

l

O szkole

Struktura organizacyjna szkoły obejmuje kl. I-VIII.

W skład obwodu szkoły wchodzą następujące miejscowości: Będzino, Będzinko, Barnin, Dworek, Komory, Kazimierz Pomorski, Kiszkowo, Mączno, Uliszki, Słowienkowo, Skrzeszewo, Popowo, Zagaje, Ziębrze, Łekno.

Szkoła dysponuje: salą gimnastyczną, świetlicą szkolną, biblioteką szkolną wraz z czytelnią, pracownią informatyczną oraz boiskiem szkolnym z bieżnią okólną.

Kładzie nacisk na wdrażanie uczniów do aktywnych form wypoczynku, w szczególności turystyki kwalifikowanej: kajakarstwo, rajdy rowerowe. Jest głównym organizatorem międzyszkolnych corocznych rajdów rowerowych. Ważnym elementem pracy szkoły jest wychowanie proekologiczne. Uczniowie uczą się obowiązkowo języka angielskiego oraz w ramach zajęć nadobowiązkowych języka niemieckiego. Mają możliwość uczestnictwa w zajęciach SKS i pozalekcyjnych rozwijających ich uzdolnienia.